Verkliga åtgärder, inte fler nämnder: Nynäshamns företagsklimat kräver konkret handling!

I skuggan av en nedslående ranking från Svenskt Näringsliv, verkar Nynäshamns kommun vara mer intresserad av att skapa nya byråkratiska nämnder än att faktiskt adressera de påtalade problemen. Trots att företagarna skriker efter förbättringar inom upphandling och dialog, verkar kommunens lösning vara att dölja problemen under en ny nämnd.
När ska de verkliga förändringarna och de konkreta handlingarna prioriteras framför tomma ord?

När Nynäshamns kommun hamnar på plats 238 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet signalerar det tydligt om brister i den lokala näringslivspolitiken. Företagare uttrycker en önskan om förbättrad dialog och arbete med upphandling, vilket indikerar på allvarliga strukturella problem. Istället för att vidta åtgärder inom den redan etablerade upphandlingsnämnden väljer kommunen att skapa en ny nämnd – Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Är detta verkligen den mest effektiva lösningen eller ett försök att blidka näringslivet utan att angripa de faktiska problemen?

Att konstatera att ”vi kan bättre” är inte tillräckligt. Företagarna i Nynäshamn behöver konkreta handlingar snarare än ytterligare nämnder och dialog forum. Konceptet ”Företagarpanelen” kan vara ett steg i rätt riktning, men fokus bör ligga på att omsätta denna dialog till praktiska förändringar som gynnar företagarna.
Sluta gömma er bakom ytliga åtgärder och börja jobba för ett förbättrad företagsklimat.

Text: Georgios Tsiouras

Länk till Svenskt Näringslivs företagsklimat Nynäshamn (foretagsklimat.se)

Följ följande länk för mer information om Näringslivet önskar mer dialog och förbättrat arbete med upphandling – Nynäshamns kommun (nynashamn.se)

spot_img
spot_img

Populär

Mer som detta

Nio förslag mot korruption från Svensk Näringsliv

Korruption skadar samhället genom att försämra demokrati och ekonomi,...

Högt antal A-traktorer underkända vid besiktning

En rapport från P4 Kalmar avslöjar att en betydande...

Sveriges vägar i förfall: Expert larmar om ökande potthålsproblem

Alarmrapporter strömmar in från hela Sverige. Enligt experter faller...