Preliminära resultat av folkomröstningen om hemtjänsten

Vi har nu de preliminära resultaten från folkomröstningen om hemtjänsten, som ägde rum den 9 juni 2024. Här är en sammanfattning av rösterna:

– JA: 2217 röster (25,03%)

– NEJ: 5584 röster (63,05%)

– Blanka: 949 röster (10,71%)

– Ogiltiga: 107 röster (1,21%)

Totalt : 8857 röster

Observera att dessa resultat är preliminära och att Nynäshamns kommun har beslutat att inte offentliggöra dem förrän på torsdag 13 juni 2024 på kommunens hemsida (se länken längst ner), då även förtidsrösterna kommer att inkluderas. På torsdag kommer vi också att presentera resultaten per distrikt, så att vi får en fullständig bild av omröstningen.

Det är viktigt att notera den betydande skillnaden mellan JA och NEJ-rösterna. NEJ-sidan har fått över två och en halv gånger fler röster än JA-sidan, vilket visar en stark preferens bland väljarna. Denna stora marginal kommer definitivt att dra stor uppmärksamhet när de slutgiltiga resultaten presenteras på torsdag.

Att NEJ-sidan har fått mest röster betyder att en majoritet av invånarna som har röstat den 9 juni 2024 i Nynäshamns kommun föredrar att återgå till den tidigare organisationen för hemtjänsten. Detta resultat visar på en stark önskan om bättre valfrihet och trygghet för alla brukare i kommunen.

Håll utkik på vår hemsida och i våra sändningar för de slutgiltiga resultaten och mer detaljerad information på torsdag eller så fort dem publiceras’

Efter att ha sett Moderaternas inlägg på Facebook vill vi göra ett förtydligande om folkomröstningens preliminära resultat.

Moderaterna har tolkat resultatet genom att fokusera på valdeltagandet och de totala antalet röstberättigade. De påpekar att endast 25 procent av de röstberättigade i kommunen har röstat JA för att återgå till den gamla hemtjänstorganisationen, vilket innebär att 75 procent inte gjorde det. Detta inkluderar alla som inte röstade alls.

Totalt var valdeltagandet enligt de preliminära siffrorna endast 39 procent, vilket Moderaterna menar visar att frågan inte engagerade en stor majoritet av väljarna. De argumenterar att den låga valdeltagandet förstärker deras syn på folkomröstningen som ett onödigt slöseri med pengar och att majoriteten av väljarna valde att inte stödja en återgång till den gamla organisationen.

Preliminärt valdeltagande: Val till Europaparlamentet – Kommun – Nynäshamn

Totalt antal röster: 10 523 

Antal röstberättigade i räknade valdistrikt: 22 030  

Valdeltagande: 47,8 % 

Text: G Tsiouras

Läs Mer: HÄR

spot_img

Populär

Mer som detta

De nya fattigpensionärerna – Beroende av sina barn

Man trodde att de äldsta kvinnorna, som hamnat i...

Felaktigt beslut om hemtjänst i Nynäshamn upphävt av Förvaltningsrätten

En grupp invånare i Nynäshamn, har framgångsrikt överklagat ett...

EU-valet och Folkomröstningen 9 juni 2024

Hej alla invånare och radiolyssnare i Nynäshamns kommun! Vi på...

Rapport: Varför Företagare Står Maktlösa mot Skatteverket

Företagare har i stort sett ingen chans att överklaga...