Kortsiktig utveckling av Nynäshamns gästhamnsområde

Målet är att skapa en gästhamn som är attraktivare, livfullare och roligare under en större del av året. Projektets avgräsning är området från infarten till Gotlandsfärjan i norr till Frejas holme i söder. Projektet består av tre faser.

  1. I den första fasen ska kommunen ta fram en handlingsplan för hela gästhamnsområdet, för att stärka platsens identitet och attraktivitet. Till vår hjälp kommer vi ha ett landskapsarkitektkontor som tillsammans med oss på kommunen ska ta fram förslag på hur gästhamnsområdet ska utvecklas.
  2. I den andra fasen ligger fokus på mer eller mindre tillfälliga åtgärder i den offentliga miljön för att testa vad som passar i området. Det kan exempelvis handla om tillfällig arkitektur/konst, ett tillfälligt torg, en tillfällig park eller mindre förbättringar i gatu- och parkmiljö för att stärka framkomligheten och orienterbarheten i området. Den andra fasen förväntas påbörjas i juni 2023 och beräknas vara färdig i december 2023.
  3. I den tredje och sista fasen fortsätter byggnation i enlighet med handlingsplanen och ytterligare tillfälliga åtgärder i den offentliga miljö kommer att genomföras. Detta arbete förväntas pågå under 2024 till 2027.

Källa: Nynäshamns Gästhamnen

[ays_poll id=3]

spot_img

Populär

Mer som detta

Preliminära resultat av folkomröstningen om hemtjänsten

Vi har nu de preliminära resultaten från folkomröstningen om...

Felaktigt beslut om hemtjänst i Nynäshamn upphävt av Förvaltningsrätten

En grupp invånare i Nynäshamn, har framgångsrikt överklagat ett...

EU-valet och Folkomröstningen 9 juni 2024

Hej alla invånare och radiolyssnare i Nynäshamns kommun! Vi på...

Rapport: Varför Företagare Står Maktlösa mot Skatteverket

Företagare har i stort sett ingen chans att överklaga...