Binomen en valfråga 2026 – (Video)

1 juni 2023 ställde de flesta politiska partier som ingår i kommunfullmäktige i Nynäshamn upp i ett öppet och direkt möte med väljarna.

Att i 12 år ha bedrivit skolverksamhet i den framgångsrika friskolan Binomen, utan bygglov, ger inget bra betyg för någon av de iblandade.
Att kommunen tillåter en verksamhet att fortsätta verka med ett tillfälligt bygglov sedan 90-talet med utgångsdatum 2011 utan bygglov för att vakna till mycket senare med beslut att ingen skolverksamhet är möjlig i området eftersom marken har helt apropå blivit klassad som industrimark.

Hur har denna ovilja att ha kvar en fullt fungerande, omtyckt friskola där den drivits framgångsrikt under 30 år?

I Binomens fall och efter mötet verkar det som att den politisk viljan att ha kvar skolan på samma plats som alltid den har funnits lysa med sin frånvaro. Därutöver är de politiska viljorna långt ifrån varandra när det gäller hur det hela är hanterat eller ska hanteras.
Nynäshamns kommun borde återta och utarbeta den särskilda detaljplan vilket endast gäller för Binomens fastighet och som tidigare påbörjades men senare lades ner 2021.
Låt Binomen vara kvar!

 Per Börjel

 Per Börjel på Radio Nynäshamn: ”Mötet var välbesökt och engagemanget stort med många frågor från de närvarande. Samtidigt som samtliga partier sa sig vara mycket positiva till verksamheten i sig blev det tydligt att det fanns klara skillnader i hur man såg på möjligheterna att finnas kvar på nuvarande plats. Det blev också tydligt att det politiska styret och företrädare för Binomen verkade ha väldigt olika syn på processen runt och innehållet i det avtal som föreslagits från Nynäshamns kommun. Som moderator har jag ingen uppfattning om vem som har rätt i sakfrågan utan är nöjer mig med att konstatera att mötet ledde till att konfliktfrågorna blev tydliga. Samtliga partiföreträdare uppvisade ett stort mod som ställer upp på ett så direkt möte med väljarna.”

FOTO: Mikael Persson Liberalerna (L) Patrik Isestad Socialdemokraterna (S) Marcus Svinhufvud Moderaterna (M)

Patrik Isestad (S) på Radio Nynäshamn: ”Under debatten på Vanstaskolan gällande nedläggningen av Binomen blev det tydligt på vilken sida Alliansen +SD stod och oppositionen. Vi i oppositionen vill behålla Binomen där det är. Verksamhetens plats har funkat tidigare och funkar nu också. Vi socialdemokrater föreslog att göra om en ny detaljplan men detta var något som Alliansen + SD vägrade. Vi i oppositionen är med och för Binomen!”

Mikael Persson (L)
Marcus Svinhufvud (M)
Emma Solander (MP)
Antonella Pirrone (KD)
Johann Wolf (SD)
Lena Dafgård (SN)
Maria Gard Günster (C)
Bernt Månsson (V)
Per Ranch (SN)

Per Ranch (SN) på Radio Nynäshamn: Sammanfattningsvis var mötet välordnat och väl förberett av en grupp föräldrar till barn som går på Binomen. Alla var överens om att Binomen är en utmärkt skola och att verksamheten borde utökas. Vidare framkom att lokaliseringen inte upplevs negativt av barnen som går där. Och att Binomen kan ligga kvar där den ligger med en enkel administrativ åtgärd. Förutsättningen är att de förtroendevalda vill genomföra denna enkla administrativa åtgärd. Men det vill inte vissa förtroendevalda.

Det är uppenbart att vissa förtroendevalda inte har förstått sitt uppdrag; att lyssna på sina väljare och agera utifrån detta. Dessa förtroendevalda har bristande kunskap om ärendets historia och bygger sitt resonemang på felaktigheter i beslutsunderlaget, trots att de har fått information om dessa felaktigheter. Att dessa förtroendevalda gjorde uttalanden i stil med ”skriv på eller vi lägger ned skolan direkt” uppfattades som hot av många närvarande och är givetvis mycket uppseendeväckande.

En sak som kom bort är fastighetsägarperspektivet; att vår kommun planerar att tvinga bort hyresgästen Binomen utan att fundera på konsekvenserna för fastighetsägaren, som har anpassat byggnaden till skolverksamhet. Hur ska fastighetsägaren kompenseras för detta inkomstbortfall?

Det finns ett intressant förslag till lösning som borde diskuteras, givetvis under förutsättning att fastighetsägaren och Binomen är positiva. Förslaget är att vår kommuns fastighet med byggnad där förskolan ”Skogsnibble” är lokaliserad byts mot fastigheten med byggnad där skolan Binomen är lokaliserad. En ny lokalisering och ny byggnad för ”Skogsnibble” skulle i så fall vara på den så kallade ICA-ängen, som ändå ska bebyggas enligt plan.

Rektor på Montessoriskolan Binomen Christina Forsberg

Tommy Arne Lekenmyr på Radio Nynäshamn: Den enda någorlunda balanserade kommentar jag har är att det känns upprörande att våra politiker visar stort prov på ovilja att ens försöka finna lösningar för att Binomen ska kunna vara kvar, man har uppenbart bestämt sig för en sak baserat på utlåtande från kommunens tjänstemän, upa, och det är den enkla vägen för då behöver man inte lägga en massa tid på att sätta sig in i sakfrågan. Skälen som angavs kring områdets olämplighet kopplat till att bedriva skolverksamhet var alltigenom krystade och irrelevanta”.

Text: Georgios Tsiouras

[ays_poll id=3]

spot_img

Populär

Mer som detta

Preliminära resultat av folkomröstningen om hemtjänsten

Vi har nu de preliminära resultaten från folkomröstningen om...

Felaktigt beslut om hemtjänst i Nynäshamn upphävt av Förvaltningsrätten

En grupp invånare i Nynäshamn, har framgångsrikt överklagat ett...

EU-valet och Folkomröstningen 9 juni 2024

Hej alla invånare och radiolyssnare i Nynäshamns kommun! Vi på...

Rapport: Varför Företagare Står Maktlösa mot Skatteverket

Företagare har i stort sett ingen chans att överklaga...