Strategi för utveckling av hemtjänsten i Nynäshamns kommun

Den 7 augusti 2023 beslutade socialnämndens ordförande Christina Sönnergren (M) om en extrainsatt socialnämnd 16 augusti för att på nytt ta upp ärendet ”Strategi för utveckling av hemtjänsten”.  

Ärendet ”Strategi för utveckling av hemtjänsten” beslutades av socialnämnden den 14 juni 2023, men överklagades och inhiberades, vilket innebär att allt arbete stoppats. Förvaltningsrätten ska nu avgöra om beslutet borde ha fattats i kommunfullmäktige. Domstolen kommer inte att ha några synpunkter på beslutet i sak.  

– Hemtjänsten i egen regi har under lång tid haft arbetsmiljöproblem och hög sjukfrånvaro vilket lett till stora underskott. Nu har vi en strategi för att komma till rätta med problemen och ett beslut behövs för att kunna vända utvecklingen, säger socialnämndens ordförande Christina Sönnergren (M).

För att kommunen så snabbt som möjligt ska kunna påbörja arbetet med hemtjänstens utveckling – oavsett vad förvaltningsrättens avgörande blir – förbereds nu ärendet för nytt beslut i socialnämnden och sedan i kommunfullmäktige.  

– Det är viktigt för verksamheten, särskilt för personalen inom hemtjänsten, att så snart som möjligt få ett beslut. Eftersom förvaltningsrättens avgörande dröjer är det nödvändigt att kalla till extra nämnd för att kunna ta ärendet vidare till fullmäktige om det skulle behövas, säger Christina Sönnergren (M).

Om förvaltningsrätten skulle fastställa socialnämndens tidigare beslut från den 14 juni 2023, avbryts arbetet med att ta upp ärendet för beslut i fullmäktige och utvecklingsarbetet påbörjas i stället direkt.

Källa

spot_img

Populär

Mer som detta

Preliminära resultat av folkomröstningen om hemtjänsten

Vi har nu de preliminära resultaten från folkomröstningen om...

Felaktigt beslut om hemtjänst i Nynäshamn upphävt av Förvaltningsrätten

En grupp invånare i Nynäshamn, har framgångsrikt överklagat ett...

EU-valet och Folkomröstningen 9 juni 2024

Hej alla invånare och radiolyssnare i Nynäshamns kommun! Vi på...

Rapport: Varför Företagare Står Maktlösa mot Skatteverket

Företagare har i stort sett ingen chans att överklaga...