Spårväg på gummihjul

Pengarna räcker inte till Spårväg syd. Nu utreds istället två alternativ. Hela eller delar av sträckan Älvsjö-Flemingsberg kan ersättas av expressbuss.

Beslutet togs 2017. Sedan dess har det sett ut om saken var klar: en ny snabbspårväg skulle byggas från Älvsjö via Fruängen, Kungens Kurva och Skärholmen till Flemingsberg.

Minst 18 000 nya bostäder har planerats längs sträckan. Den socialt sammanbindande effekten har prisats av kommunpolitiker och trafikplanerare.

Men nu tvingas parterna tänka om. Pengarna räcker inte.

”Ett par miljarder saknas”

– Vid en kontrollstation i december såg vi att spårvägen inte ryms inom den avtalade budgetramen. Ett par miljarder saknas, säger Catharina Håkansson Boman, ordförande i styrelsen som följer upp Sverigeförhandlingen

Region Stockholms trafikförvaltning har därför fått i uppdrag att titta på två alternativ.

– Det ena är att spårväg kombineras med buss, där man har spårväg på en viss del av sträckan där det behövs av kapacitetsskäl. Det andra alternativet är att det blir expressbusslinje på hela sträckan, säger Catharina Håkansson Boman.

”Spårväg på gummihjul”

Expressbuss, som också kallas BRT (Bus Rapid Transit) beskriver hon som ”spårväg på gummihjul”, med stationer istället för hållplatser, hög turtäthet och påstigning i alla dörrar. Trafiken kan till stor del kan köras på befintliga gator och vägar.

– Men om tanken är att BRT ska kunna konverteras till spår längre fram behöver det också göras vissa investeringar, säger Catharina Håkansson Boman.

Hon understryker att inga beslut är fattade och att ursprungslösningen med spårväg på hela sträckan inte är avfärdad.

– Men det vi koncentrerar oss på är att försöka hitta en lösning som ryms inom den avtalade budgetramen, säger Håkansson Boman.

Hur ser tidplanen ut?

– Vi ska få en delrapport och en avstämning i juni. Senast i december ska vi inom styrelsen vara överens om vilket trafikslag vi ska välja.

Drar parterna åt olika håll

– Nej, alla parter är medvetna om vilket läge vi är i och att man måste hitta lösningar, säger Catharina Håkansson Boman.

FAKTA:

Spårväg syd

Spårväg syd klubbades i mars 2017 genom den så kallade Sverigeförhandlingen, där staten, Region Stockholm, Huddinge kommun och Stockholms stad gemensamt ska stå för finansieringen.

Spårväg syd skulle tas i trafik 2033 och budgeten sattes till 4,2 miljarder.

Enligt en kontrollstation i december 2022 konstaterades att budgeten riskerar att överskridas med ett par miljarder, men att en nedbantad lösning ändå skulle kunna bli klar 2033.

Text: Petter Beckman 

Källa: Chocken: Spårväg syd kan skrotas – ersätts av buss | Mitt i

[ays_poll id=3]

spot_img

Populär

Mer som detta

De nya fattigpensionärerna – Beroende av sina barn

Man trodde att de äldsta kvinnorna, som hamnat i...

Preliminära resultat av folkomröstningen om hemtjänsten

Vi har nu de preliminära resultaten från folkomröstningen om...

Felaktigt beslut om hemtjänst i Nynäshamn upphävt av Förvaltningsrätten

En grupp invånare i Nynäshamn, har framgångsrikt överklagat ett...

EU-valet och Folkomröstningen 9 juni 2024

Hej alla invånare och radiolyssnare i Nynäshamns kommun! Vi på...