Rotary i Spetsen För Den Globala Kampen Mot Polio

Världspoliodagen den 24 oktober: Ett Globalt Åtagande för en Poliofri Framtid med Rotary i Spetsen För Den Globala Kampen Mot Polio

Polio – En Historisk Kamp Närmar sig Sitt Slut tack vare Global Samverkan

Polio, även känd som barnförlamning, har i årtusenden skakat människans existens. Forskning har påvisat tecken på sjukdomen i mumier daterade till cirka 100 f.Kr. Denna förödande sjukdom, som sprids genom förorenat vatten och orsakas av ett virus, nådde sin höjdpunkt under 1940- och 1950-talet. Då drabbades länder som USA och Västeuropa av stora epidemier. Sverige blev inte skonat; 1954 drabbades vi av en omfattande epidemi som resulterade i att cirka 3.000 människor, främst barn, blev förlamade.

Rotary International, ett globalt nätverk som ägnar sig åt humanitärt arbete, tog tidigt initiativet att bekämpa denna plåga. 1985 började Rotary med sitt Polio Plus-program, en insats som senare skulle samarbeta med organisationer som WHO och UNICEF från 1988. Kampanjen stärktes ytterligare när Bill & Melinda Gates Foundation kom med på båten, tillhandahållande omfattande ekonomiska resurser.

Resultatet av dessa samlade ansträngningar har varit fenomenala. Idag står vi på tröskeln till att fullständigt utrota polio. För bara några år sedan fanns sjukdomen spridd över kontinenter, men idag har hela Afrika med sina 47 länder förklarats poliofritt. För närvarande finns sjukdomen endast i två länder, Afghanistan och Pakistan.

Utöver Rotarys och Gates Foundation’s bidrag har även läkemedelsbolag spelat en avgörande roll. Den 30 september 2020 offentliggjorde Bill Gates ett samarbetsavtal med AstraZeneca och ytterligare femton läkemedelsföretag för att förse fattigare länder med nödvändiga läkemedel och vacciner, inklusive coronavaccin.

På Världspoliodagen, den 24 oktober, minns vi vårt löfte och firar de framsteg vi gjort. För Rotary har kampen varit hjärtlig. 1988, när sjukdomen var i sitt värsta skede, gav Rotary ett löfte om att bekämpa sjukdomen till dess att den var fullständigt utrotad. Från över 380.000 fall runt om i världen då, står vi nu med en siffra på endast 9 fall.

För varje dollar som samlas in av Rotary, bidrar Bill and Melinda Gates Foundation med ytterligare två dollar. Detta innebär att varje insamlad dollar tredubblas i kampen mot polio. För bara tre dollar kan man säkerställa ett poliofritt liv för barn

Över de senaste 35 åren har Rotary-medlemmar bidragit med över 2,1 miljarder USD och otaliga volontär timmar för att skydda barn världen över. Men trots dessa framsteg är vår kamp långt ifrån över. Om vi skulle sluta våra utrotnings ansträngningar nu, riskerar vi att se upp till 200 000 nya poliofall per år inom ett decennium.

Men med fortsatt samverkan, engagemang och insatser, är vi övertygade om att vi snart kan se en värld helt fri från polio.

För mer information och Donera till End Polio: Källa

spot_img

Populär

Mer som detta

De nya fattigpensionärerna – Beroende av sina barn

Man trodde att de äldsta kvinnorna, som hamnat i...

Preliminära resultat av folkomröstningen om hemtjänsten

Vi har nu de preliminära resultaten från folkomröstningen om...

Felaktigt beslut om hemtjänst i Nynäshamn upphävt av Förvaltningsrätten

En grupp invånare i Nynäshamn, har framgångsrikt överklagat ett...

EU-valet och Folkomröstningen 9 juni 2024

Hej alla invånare och radiolyssnare i Nynäshamns kommun! Vi på...