PISA-resultatens fall oroar: Svenskt Näringslivs vice vd betonar grundskolans betydelse

Självklart! Här är en omformulerad version av texten:

”Karin Johansson, vice verkställande direktör på Svenskt Näringsliv, uttrycker sin oro över de sjunkande PISA-poängen. Hon betonar att för att Sverige ska fortsätta vara en ledande kunskapsnation i framtiden, är det av yttersta vikt att vi förbättrar undervisningskvaliteten redan från grundskolanivå,” säger hon.

De fallande PISA-resultaten är oroande, konstaterar Karin Johansson, vice vd på Svenskt Näringsliv. ”Om Sverige ska vara en kunskapsnation att räkna med i framtiden måste vi säkra kvaliteten på undervisning redan i grundskolan”, säger hon.

– Sveriges internationella konkurrenskraft och välstånd är helt beroende av en välutbildad befolkning. Regering och riksdag behöver öka tempot och genomföra de kunskapsreformer som utlovats i form av nya kursplaner, en bättre lärarförsörjning och bättre arbetsro, säger hon i en kommentar.

– Om Sverige ska vara en kunskapsnation att räkna med i framtiden måste vi säkra kvaliteten på undervisning redan i grundskolan. För näringslivet är det väldigt viktigt att unga människor klarar skolan och kommer ut i arbetslivet med goda förutsättningar att bidra.

I våras gick var fjärde elev ut grundskolan utan att ha uppnått kunskapsmålen och 15% saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program. Det är en oroväckande utveckling som kräver att regering och riksdag behöver påskynda genomförandet av de kunskapsreformer som utlovats för att stärka svensk skola, menar hon.

– Svenska företag har idag omfattande problem med kompetensbrist. Om svenska elever ligger efter redan i grundskolan riskerar det att försvaga Sveriges framtida konkurrenskraft och tillväxt.

Läs mer : HÄR

spot_img
spot_img

Populär

Mer som detta

Nio förslag mot korruption från Svensk Näringsliv

Korruption skadar samhället genom att försämra demokrati och ekonomi,...

Högt antal A-traktorer underkända vid besiktning

En rapport från P4 Kalmar avslöjar att en betydande...

Sveriges vägar i förfall: Expert larmar om ökande potthålsproblem

Alarmrapporter strömmar in från hela Sverige. Enligt experter faller...