Nynäshamns Ekonomi Brister, Men Politiker Ger Sig Själva Arvoden

Det är med en stor portion frustration och förundran som man betraktar det aktuella läget i Nynäshamns kommun. Här står kommunen inför en pressande situation där nya skollokaler och äldreboenden är av nödvändighet, samtidigt som ekonomin är ansträngd.

Prioriteringar måste göras, och det är ingen tvekan om att dessa beslut kommer att ha en påverkan på kommuninvånarnas livskvalitet och framtid.

Men en fråga som bör ställas är: Skäms inte de beslutande politikerna för detta?

Beslutet att införa ett arvode för en ny politikerroll som ordförande i landsbygdsberedningen är inget mindre än en skandal mitt under de ekonomiska utmaningar som Nynäshamns kommun står inför.

Oppositionen har rätt att kritisera detta beslut. De ifrågasätter med all rätt behovet av den nya beredningen, och det är en fråga som förtjänar ett tydligt och öppet svar från kommunens företrädare.

Det är oacceptabelt att kommunstyrelsens ordförande väljer att inte svara på frågorna och istället hänvisar till att beslutet redan är fattat.

Det är politikernas skyldighet att lyssna på och ta hänsyn till invånarnas åsikter och behov.

Att bortse från dessa grundläggande principer och istället prioritera politiska positioner och arvoden är en krass och oansvarig handling.

Det är hög tid för de beslutande politikerna i Nynäshamns kommun att reflektera över sina val och prioriteringar.

Medborgarna förtjänar bättre än att deras grundläggande behov offras på grund av politiska intressen och prestige.

Det är dags att visa öppenhet, transparens och ansvar gentemot invånarna och att prioritera deras välfärd framför allt annat.

Det är vad som förväntas av de som har valts att tjäna och skydda det allmännas bästa.

/Tiina

spot_img

Populär

Mer som detta

Militärutgifterna fortsätter att stiga i spår av ökad osäkerhet

År 2023 spenderade världen 2443 miljarder dollar på militär,...

Campus Nynäshamn startar en ny utbildning inom marinel.

Campus Nynäshamn tar ännu ett steg mot att stärka...

Carina Lundberg Uudelepp ny kommundirektör i Nynäshamns kommun

Nu är det bestämt att Carina Lundberg Uudelepp blir...

Medieinvesteringarna stiger i mars – digitala plattformar når rekordnivåer

Under mars månad ökade pengarna som satsas på reklam...