Nynäshamn kan vara en kandidat i ny granskning av ambulanshelikopterbas på Värmdö

Politiska ledare i Värmdö kommun uttrycker en klar förhoppning om att ambulanshelikoptern ska återvända till Värmdö.

Politiker i Värmdö kommun har en uttalad önskan om att ambulanshelikoptern återigen placeras på Värmdö. Nu vill man undersöka en placering i Östra Kil, trots att en utredning redan visat att platsen är mycket olämplig.

Frågan om var ambulanshelikoptern ska permanent förläggas har stötts och blötts i 30 års tid. För två år sedan tog Region Stockholm beslutet att förlägga basen för ambulanshelikoptern i Ullna i Österåker, ett beslut som revs upp i april i år på grund av motsättningar med markägaren. Några fortsatta utredningar har inte gjorts sedan dess, men i Värmdö vill politikerna gärna se att verksamheten återigen hamnar i kommunen, där den var placerad mellan 1993 och 2017. Kommunens planutskott har nu antagit ett start-pm som innebär att man ska undersöka om basen kan ligga i det planerade industriområdet i Östra Kil. 

Området har av regionen tidigare bedömts som olämpligt. Enligt Lennart Samuelsson, flygsäkerhetsstrateg på Locum, som ägs av Region Stockholm, har ingenting förändrats vad gäller lämpligheten att ha basen i Östra Kil.

– Jag skulle säga att Östra Kil är en lika dålig placering nu som det var då. Vi har i två års tid försökt skapa synergier tillsammans med exempelvis Sjöfartsverket och deras behov av placering för att skapa mervärden för samhället och skattebetalarna och då faller Östra Kil bara på det. Om det har gått åt något håll så är det snarare att Östra Kil ser ännu sämre ut nu än när vi tittade på platsen och inte hade intensivvårdshelikopter och samarbetet med Sjöfartsverket, säger Lennart Samuelsson.

Erfarenheterna från den planerade basen i Ullna gör att regionen nu ska ta fram en ny kravspecifikation och gå ut med ytterligare en förfrågan till länets kommuner och större markägare.

– En av utgångspunkterna för arbetet är den breda baseringsutredning som regionen i flera steg genomförde under åren 2019-2021. Ett förändrat omvärldsläge, tillsammans med att regionen nu har ytterligare en helikoptertjänst (Karolinska sjukhusets intensivvårdshelikoptrar) gör att kompletteringar behöver ske till grund för det fortsatta arbetet, skriver Peter Bolin, chef för prehospital vård vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen, i ett mejl.

Den tidigare utredningen pekade ut Bromma flygplats och Mellingeholms flygplats i Norrtälje som möjliga platser för basen, men dessa platser har regionen av olika skäl valt att inte gå vidare med.

Vilka nya platser kan det finnas som ni inte tittat på tidigare?

– Jag har ställt mig samma fråga. Vi har utrett det här 32 gånger tidigare. Jag vet inte vad som kan ha förändrats, säger Lennart Samuelsson.

Källa: skargarden.se

spot_img

Populär

Mer som detta

Preliminära resultat av folkomröstningen om hemtjänsten

Vi har nu de preliminära resultaten från folkomröstningen om...

Felaktigt beslut om hemtjänst i Nynäshamn upphävt av Förvaltningsrätten

En grupp invånare i Nynäshamn, har framgångsrikt överklagat ett...

EU-valet och Folkomröstningen 9 juni 2024

Hej alla invånare och radiolyssnare i Nynäshamns kommun! Vi på...

Rapport: Varför Företagare Står Maktlösa mot Skatteverket

Företagare har i stort sett ingen chans att överklaga...