Ny lag ska stärka det brottsförebyggande arbetet

En ny lag om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete träder i kraft den 1 juli. För polisen är det positivt att kommunerna blir jämbördiga parter i arbetet med att förebygga brott.

Det brottsförebyggande uppdraget är prioriterat och i det lokala arbetet har kommunerna en särskilt viktig roll. För att stoppa mäns våld mot kvinnor, nyrekrytering till kriminella nätverk och tränga tillbaka den organiserade brottsligheten krävs ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete i hela samhället.

Bättre möjligheter att förebygga brott

Polismyndigheten ska nu tillsammans med kommunerna i sitt breda uppdrag utgöra kärnan i det lokala brottsförebyggande arbetet. Syftet med lagen är att säkerställa att kommunerna tar ansvar och att det brottsförebyggande arbetet är kunskapsbaserat, strukturerat och effektivt.

– För oss inom polisen är den nya lagen positiv. Kommun och polis blir nu mer jämbördiga samarbetspartners vilket kommer att stärka våra möjligheter att förebygga fler brott, säger Annica Odelind, verksamhetsutvecklare, UB Nord, Noa.

Gemensam lägesbild och åtgärdsplan

Enligt lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten i kommunen och besluta om åtgärdsplaner. Tillsammans med polisens lägesbild och gemensamma insatser ska arbetet bli mer effektivt. Det blir centralt att få till en väl fungerande samverkan eller vässa de etablerade samverkansformer som redan finns i arbetet mot brottsligheten.

– Viktiga delar blir att skapa gemensamma lägesbilder och åtgärder kring mäns våld mot kvinnor, gängkriminaliteten och att identifiera sårbarheter i kommunens olika verksamheter, till exempel otillbörlig påverkan och att komma åt den kriminella ekonomin som är ryggraden i den organiserade brottsligheten, säger Annica Odelind.

Det kan exempelvis handla om brottsliga upplägg mot välfärdssystemen och upphandlingsverksamhet. Åtgärdsplanen ska täcka alla former av brottslighet och utgå från den gemensamma lägesbilden från både kommunen och polisen.

Tillsammans ska vi bli bättre

Anders von Wachenfeldt är en av två kommunpoliser i Karlstad, med ansvar för fem kommuner. Med den nya lagen kommer det lokala brottförebyggande arbetet kunna stärkas långsiktigt. Länsstyrelserna och Brottsförebyggande rådet, BRÅ ansvarar för den kompetensutveckling och det stöd som kommunerna behöver. 

– Det är viktigt att kommunerna nu får ett uttalat ansvar. Polisen kan naturligtvis inte stå själva i det här uppdraget. Socialtjänsten och andra delar av kommunen har andra verktyg, särskilt när det gäller ungdomar och tidiga insatser, säger Anders von Wachenfeldt.

Nyhet från

Polisen

spot_img
spot_img

Populär

Mer som detta

Högt antal A-traktorer underkända vid besiktning

En rapport från P4 Kalmar avslöjar att en betydande...

Sveriges vägar i förfall: Expert larmar om ökande potthålsproblem

Alarmrapporter strömmar in från hela Sverige. Enligt experter faller...

Trots motstånd från männen, startade hon företaget.

Helena Samsioe, känd som Sveriges drönardrottning, har snabbt lockat...