Nio förslag mot korruption från Svensk Näringsliv

Korruption skadar samhället genom att försämra demokrati och ekonomi, påverka individer och företag negativt samt minska trovärdigheten hos viktiga institutioner.

Det stödjer även organiserad brottslighet och utgör ett hinder för ekonomisk tillväxt, effektivitet och jämlikhet.

Bekämpning av korruption är viktigt för att upprätthålla rättsstaten och förtroendet för myndigheter. Trots att korruption är svår att mäta, uppskattas den kosta EU:s ekonomi stort.

’Sverige, som nyligen sett en försämring i korruptionsuppfattning, betraktas dock fortfarande som ett av de minst korrupta länderna i EU.’Sverige, som nyligen sett en försämring i korruptionsuppfattning, betraktas dock fortfarande som ett av de minst korrupta länderna i EU.

I denna rapport lämnar Svenskt Näringsliv nio förslag som regeringen kan vidta för att förebygga korruption och infiltration.

Text: Georgios Tsiouras

Läs mer: HÄR

spot_img

Populär

Mer som detta

Militärutgifterna fortsätter att stiga i spår av ökad osäkerhet

År 2023 spenderade världen 2443 miljarder dollar på militär,...

Campus Nynäshamn startar en ny utbildning inom marinel.

Campus Nynäshamn tar ännu ett steg mot att stärka...

Carina Lundberg Uudelepp ny kommundirektör i Nynäshamns kommun

Nu är det bestämt att Carina Lundberg Uudelepp blir...

Medieinvesteringarna stiger i mars – digitala plattformar når rekordnivåer

Under mars månad ökade pengarna som satsas på reklam...