NEJ till deponi JA till återvinning. Torp 14:1 i Nynäshamns kommun

Vi har fått ta del av partiet Sorundanet Nynäshamns kommunpartiets information om följande beslut avseende återvinningsverksamhet på fastigheten Torp 14:1 i Nynäshamns kommun som vi nu publicerar till alla våra läsare.

Tillstånd enligt miljöbalken för återvinningsverksamhet på fastigheten Torp 14:1 i Nynäshamns kommun

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.100 och 90.70 enligt 29 Kap. 40 och 42 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251)

BESLUT

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar, med 

stöd av 9 kap. miljöbalken, Jem-We AB (bolaget), med organisationsnummer 

559202-5117, tillstånd till återvinningsverksamhet av icke-farligt avfall inom del 

fastigheten Torp 14:1 i Nynäshamns kommun, se bilaga 1 a och b.

Tillståndet omfattar

  • Mottagning och sortering av totalt högst 150 000 ton icke-farligt avfall per 

kalenderår och som utgörs av oorganiskt material och brännbart material 

(träbränsle).

  • Mottagning av högst 18 750 ton icke-farligt avfall per kalenderår och som 

utgörs av organiskt material för kompostering.

  • Lagring av högst 30 000 ton icke-farligt avfall vi ett och samma tillfälle.

Miljöprövningsdelegation avslår yrkandet om 

  • deponiverksamhet samt
  • sökt plansprängning/bergschakt inom verksamhetsområdet.

Tillståndet gäller till och med till den 30 juni 2048.

Beslutet består av 64 sidor och det är omöjligt för oss att publicera detta, här i sin helhet. 

Du kan kontakta oss på info@radio-nynashamn.se om ni önskar att läsa den i sin helhet.

Kungörelse och delgivning

Sorundanet Nynäshamns kommunpartiet Yttrande 2022-06-07

Sorundanet Nynäshamns kommunpartiet överklaga beslutet om tillstånd för återvinningsverksamhet i tätorten Grödby, Torp 14:1 i Nynäshamns kommun

Källa

spot_img

Populär

Mer som detta

Preliminära resultat av folkomröstningen om hemtjänsten

Vi har nu de preliminära resultaten från folkomröstningen om...

Felaktigt beslut om hemtjänst i Nynäshamn upphävt av Förvaltningsrätten

En grupp invånare i Nynäshamn, har framgångsrikt överklagat ett...

EU-valet och Folkomröstningen 9 juni 2024

Hej alla invånare och radiolyssnare i Nynäshamns kommun! Vi på...

Rapport: Varför Företagare Står Maktlösa mot Skatteverket

Företagare har i stort sett ingen chans att överklaga...