Kommunfullmäktige höjer VA-taxan med 9% från 01/01-2024

På ett möte den 9 november 2023 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att införa en reviderad VA-taxa. Denna nya taxa, som träder i kraft från och med den 1 januari 2024, innebär en avgiftshöjning på 9 procent.

Denna avgiftsjustering är en följd av behovet att öka investeringarna i kommunens VA-system. Med tiden har de befintliga VA-anläggningarna och ledningsnäten visat sig vara i behov av omfattande renoveringar och uppdateringar för att kunna möta de växande kraven från en expanderande kommun.

Den 9 november 2023 beslutade kommunfullmäktige om en ny VA-taxa. I den nya taxan, som börjar gälla den 1 januari 2024, höjs avgiften med 9 procent.

VA-taxa 2024Pdf, 200.8 kB.

Anledningen till den nya VA-taxan är den ökade investeringstakten. Befintliga VA-anläggningar och ledningsnät är i behov av upprustning och behöver anpassas till en växande kommun och ökade krav.

Just nu pågår en utbyggnad av reningsverket i Nynäshamn, ledningsrenoveringen har tagit fart och en utbyggnad av kommunalt VA pågår. Även faktorer som högre inflation och högre räntor påverkar VA-verksamhetens ekonomi i stor grad.

För att finansiera VA-verksamheten kommer det därför krävas en årlig höjning av VA-taxan under en lång tid framöver.

Ny VA-taxa från 1 januari 2024

För 2024 har både den rörliga delen och den fasta delen av brukningsavgiften i VA-taxan höjts med cirka 9 procent. För en familj på fyra personer som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år innebär ökningen 248 kronor per kvartal.

Anläggningsavgiften, som är en engångsavgift för att ansluta till VA-ledningsnätet, påverkas inte.

Kostnad för vatten och avlopp………

Läs mer: HÄR

spot_img
spot_img

Populär

Mer som detta

Högt antal A-traktorer underkända vid besiktning

En rapport från P4 Kalmar avslöjar att en betydande...

Sveriges vägar i förfall: Expert larmar om ökande potthålsproblem

Alarmrapporter strömmar in från hela Sverige. Enligt experter faller...

Trots motstånd från männen, startade hon företaget.

Helena Samsioe, känd som Sveriges drönardrottning, har snabbt lockat...