KD ett steg närmare framtiden

Kristdemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige i Värmdö en rad olika åtgärder som syftar till att drönare ska kunna användas för att förbättra transporterna i skärgården. Enligt Kristdemokraterna behövs befintlig sjötrafik kompletteras med eldrivna, luftburna drönare. Målet är att förbättra servicen och göra det lättare att bo och verka i skärgården. 

– Kristdemokraterna har lämnat in en motion om drönare då vi ser fördelar med det och att möjligheter ges till att komplettera dagens logistiknät som utgörs av båttrafik. Det är viktigt att poängtera är att drönarnas syfte inte är att konkurrera ut dagens vattentransporter. En drönare kan jämställas med en taxi eller budbil i luften, som snabbt går från A till B för att lämna sin last. Den lasten kan bestå av flera saker och lämningsplatsen behöver inte nödvändigtvis vara vid öns egen brygga, utan kan vara fastighetens egen uppfart mitt på ön, säger Anna Lipinska, gruppledare för KD i Värmdö.

Kristdemokraterna föreslår bland annat att kommunen aktivt deltar i Sveriges kommuner och regioners nya drönarnätverk och att man startar en egen utredning med tilltänkta praktiska försök. 

Varför är det så viktigt med den här typen av lösning? Kan man inte utöka transporterna på vattnet?

– Drönartransporter är väl anpassat för glesbygd då vägar ibland saknas medans luften är fri. Likväl så kan drönare transportera varor även om det råder isläggning i vikar, alternativt mindre bebodda öar, där det normalt sett inte finns linjetrafik med fartyg. De studier som gjorts gällande drönare har visat att det är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att transportera varor på. Dessutom är det miljövänligt då drönarna går på el. Utöver kostnadseffektiva transporter så är drönartransporter snabba.

Enligt Anna Lipinska är hemtjänsten en konkret verksamhet som kan dra nytta av drönare.

– Med hjälp av drönartransporter kan kommunen eller annan leverantör enkelt skicka mat och mediciner. Med tanke på Värmdös ansträngda väginfrastruktur ser vi att drönartransporter är ett bra komplement. Givetvis kan drönartransporter användas över hela Värmdö.

Varför är detta rätt sak att lägga skattepengar på?

– Kristdemokraternas tanke är inte att skattepengar ska gå till drönartransporter. Däremot så finns det redan idag företag som erbjuder hemleverans av varor via en drönaroperatör, där konsumenten betalar för hela transporten. Vår ambition är att se hur ett sådant logistiksystem skulle kunna utvecklas. Vi föreslår inte att kommunen ska bedriva drönartransporter.

Källa

spot_img

Populär

Mer som detta

Preliminära resultat av folkomröstningen om hemtjänsten

Vi har nu de preliminära resultaten från folkomröstningen om...

Felaktigt beslut om hemtjänst i Nynäshamn upphävt av Förvaltningsrätten

En grupp invånare i Nynäshamn, har framgångsrikt överklagat ett...

EU-valet och Folkomröstningen 9 juni 2024

Hej alla invånare och radiolyssnare i Nynäshamns kommun! Vi på...

Rapport: Varför Företagare Står Maktlösa mot Skatteverket

Företagare har i stort sett ingen chans att överklaga...