Fullmäktige godkänner ny krisledningsnämnd och beredskaps dokument

Under senaste kommunfullmäktiges möte togs beslut om att införa ett nytt reglemente för krisledningsnämnden och att godkänna ett nytt styrdokument för hantering av krissituationer.

På kommunfullmäktiges sammanträde fattades det beslut om dels ett nytt reglemente för krisledningsnämnden, dels att anta ett nytt styrdokument för krisberedskap.

Den nya varianten av krisledningsnämnd tar över det ansvar som tidigare hela kommunstyrelsen har haft gällande att kunna träda i funktion vid extraordinära händelser.

Det betyder inte att nämnden med automatik ska ta över vid extraordinära händelser som olika typer av kriser, men att den möjligheten precis som tidigare finns när ordinarie verksamhet och ordinarie beslutsstrukturer inte räcker till.

Antalet ledamöter i den nya nämnden kommer att vara fem ordinarie och fem ersättare, vilket bedöms vara en fördel när det gäller att snabbt komma igång med krisarbete – till skillnad mot kommunstyrelsen som har elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Val av ledamöter till krisledningsnämnd kommer att ske senare.

Nytt styrdokument

Det beslutades alltså också att anta ett nytt styrdokument, som beskriver övergripande inriktning och prioritering för kommunens arbete inom krisberedskap och civilt försvar för perioden 2023–2026.

Läs mer : HÄR

spot_img
spot_img

Populär

Mer som detta

Högt antal A-traktorer underkända vid besiktning

En rapport från P4 Kalmar avslöjar att en betydande...

Sveriges vägar i förfall: Expert larmar om ökande potthålsproblem

Alarmrapporter strömmar in från hela Sverige. Enligt experter faller...

Trots motstånd från männen, startade hon företaget.

Helena Samsioe, känd som Sveriges drönardrottning, har snabbt lockat...