Friskolan Binomen ska få vara kvar därför behöver föräldrarna ditt stöd

Torsdag den 1a Juni 2023 plats Vansta skolmatsal kl. 19.00-21.00 kommer det att hållas ett föräldramöte som reagerar på rådande situation om Binomens framtid.

Kommunen vill avveckla skolan Binomen i Vansta verksamhetsområde. När förlädrar börjat nysta i detta verkar det som att kommunen har planer på att förändra Vansta verksamhetsområde till ett stort industriområde.

Föräldrar fick denna information från kommunen i veckan, det är ett utdrag ut kommunens sammanställning inför ett kommunstyrelse beslut om att lägga ner Binomen.

”Samtidigt är Vansta verksamhetsområde ett område för industri och andra verksamheter och kommunen avser att genomföra en omfattande utbyggnad av Vansta verksamhetsområde under de kommande åren för att möjliggöra en utökning av industriverksamheter i området. Ambitionen är att det i Vansta verksamhetsområde ska finnas etablerings- och tillväxtmöjligheter för företag som har behov av större ytor, som har tunga transporter och som riskerar att påverka omgivningen. Det är, ur ett barnperspektiv, inte en lämplig lokalisering för en skolverksamhet.”

Är ni intresserade av att höra mer om detta har föräldrar bjudit in samtliga av kommunens politiska gruppledare för diskussion i Vanstaskolans matsal den 1/6 kl.19:00-21:00

Agendan för kvällen kan ni ser ni här:

Introduktion

19:00-19:10 – Hälsa alla välkomna inklusive presentation av gruppledare

19:10-19:20 – Introduktion och bakgrundsinformation

Binomen

19:20-19:25 – Kommunen anser sig ha gjort allt och lite till för att säkerställa Binomens fortsatta verksamhet. Vad har kommunen gjort? Presenteras av kommunstyrelsens ordförande

19:25-19:35 – Tid för frågor gällande föregående punkt

19:35-19:50 – Kommunens vision 2040 och de tre övergripande målen kopplat till skolgång

19:50-20:10 – Vad är respektive parti redo att göra för att säkerställa Binomens fortsatta verksamhet? Presentationstid 2 minuter per gruppledare

Vansta Verksamhetsområde

20:10-20:30 – Vad är partiernas vision om Ösmos framtid och vansta verksamhetsområde? Presentationstid 2 minuter per gruppledare

20:30-20:50 – Tid för frågor

20:50-21:00 – Allmänna frågor och avrundning

Radio Nynäshamn kommer att vara på plats och bevaka föräldramötet med politikerna på torsdag den 1/6 kl.19.00

Text: Georgios Tsiouras

[ays_poll id=3]

spot_img

Populär

Mer som detta

Militärutgifterna fortsätter att stiga i spår av ökad osäkerhet

År 2023 spenderade världen 2443 miljarder dollar på militär,...

Campus Nynäshamn startar en ny utbildning inom marinel.

Campus Nynäshamn tar ännu ett steg mot att stärka...

Carina Lundberg Uudelepp ny kommundirektör i Nynäshamns kommun

Nu är det bestämt att Carina Lundberg Uudelepp blir...

Medieinvesteringarna stiger i mars – digitala plattformar når rekordnivåer

Under mars månad ökade pengarna som satsas på reklam...