Gävles Lösning på Kompetenskrisen: Skola och Näringsliv Samarbetar

Gävle har utvecklat en metod för att stötta företag i deras kompetensbrist. Konceptet, presenterat under Inspirationsdagarna 2023, fokuserar på samverkan mellan skolor och näringsliv för att ge elever en bredare inblick i tillgängliga karriäralternativ.

I november genomfördes inspirationsdagarna 2023, tre träffar i Göteborg Hässleholm och Stockholm arrangerade av Svenskt Näringsliv, där kommunpolitiker och tjänstemän från hela landet fick chans att utbyta erfarenheter och lära sig av varandra.

Under den sista träffen i Stockholm berättade två erfarna kommunpolitiker, Erik Langby, som var kommunstyrelsens ordförande (KSO) i Nacka kommun från 1983 till 2012, och Ewa Lindstrand, KSO i Timrå kommun 2002–2019, om varför arbetet med det lokala företagsklimatet är så viktigt.

– Det är helt grundläggande för att kommunens invånare ska ha chans att få ett bra arbete. Det finns också en helt annan service i en kommun med ett livaktigt näringsliv, säger Erik Langby.

– Utan företag har inte kommunen någon livskraft. Det är oerhört viktigt för en kommun ska kunna verka och leva att det finns företag. Därför är det viktigt att kunna skapa ett bra arbete tillsammans med företagen, och att kommunerna skapar bästa möjliga service. Det är helt avgörande, säger Ewa Lindstrand.  

Systematiskt förbättringsarbete

Så hur gör man för att systematiskt förbättra företagsklimatet?

Daniel Broman, stadsdirektör i Lidingö kommun sedan 2019, menar att det är viktigt att förstå hur företagen upplever sin vardag för att förstå vilka insatser som är mest effektiva.

– Vi skickar ut Svenskt Näringslivs enkät Lokalt Företagsklimat till samtliga företag i kommunen, men också till alla medborgare för att få in så mycket information som möjligt, säger han på konferensen.  

– Vi har också referensgrupper där representanter från näringslivet träffar oss i kommunen för att diskutera aktuella frågor.

En upptäckt som kommunen gjorde efter en företagarmässa, där de frågade företagen om hur de ville ha kontakt med kommunen, var att näringslivet efterfrågade större tillgänglighet via mejl och telefon än möten.

– Tack vare att vi fick in synpunkterna från näringslivet kunde vi prioritera om resurserna från att ha ett kvällsöppet fysiskt kansli till att satsa mer på digital närvaro i stället, vilket företagen föredrog, säger Daniel Broman.

Läs mer : HÄR
spot_img

Populär

Mer som detta

Preliminära resultat av folkomröstningen om hemtjänsten

Vi har nu de preliminära resultaten från folkomröstningen om...

Felaktigt beslut om hemtjänst i Nynäshamn upphävt av Förvaltningsrätten

En grupp invånare i Nynäshamn, har framgångsrikt överklagat ett...

EU-valet och Folkomröstningen 9 juni 2024

Hej alla invånare och radiolyssnare i Nynäshamns kommun! Vi på...

Rapport: Varför Företagare Står Maktlösa mot Skatteverket

Företagare har i stort sett ingen chans att överklaga...