Föreningslivet i fokus: Nya förbättringar på gång!

Vid nästa sammanträde kommer kultur- och fritidsnämnden gå igenom ett förslag till förenklade riktlinjer för föreningsbidrag. Dessa riktlinjer måste sedan godkännas av både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

De föreslagna riktlinjerna medför förändringar som gör ansöknings- och beslutsprocessen smidigare för både föreningar och nämnden. Med ett klarare språk och mer transparenta kriterier siktar de nya reglerna på en rättvisare fördelning av bidrag, vilket gynnar föreningslivet i Nynäshamns kommun ytterligare. Dessutom kommer fler aktörer kunna söka stöd för evenemang. För att garantera ekonomisk stabilitet på lång sikt har ekonomiska gränser för bidragsfördelningen specificerats tydligare.

– Kommunens regelverk för bidrag till föreningar har behövt ses över under en längre tid. Nu har vi äntligen gjort detta. Med det här förslaget samlar vi bestämmelserna för bidrag i ett dokument och gör det lättläst och förståeligt så att alla föreningar får likvärdiga och rättvisa möjligheter att söka stöd, säger Jimmy Norell, ordförande för Kultur- och fritidsnämnden.

Jimmy Norell ordförande för Kultur- och fritidsnämnden, vill med sitt uttalande framföra följande:

1. Erkänna ett tidigare problem: Han börjar med att understryka att kommunens regelverk för bidrag till föreningar har behövt en översyn under en längre tid. Detta antyder att det tidigare har funnits brister eller otydligheter i regelverket.

2. Informera om en positiv förändring: Han påpekar att denna nödvändiga översyn nu äntligen har genomförts, vilket indikerar en viktig framsteg inom området.

3. Redogöra för förbättringarna: Jimmy betonar att det nya förslaget samlar alla bestämmelser för bidrag i ett enda dokument. Detta föreslår en strävan efter enklare administration och större överskådlighet.

4. Betonar rättvisa och inkludering: Genom att nämna att dokumentet är ”lättläst och förståeligt” framhäver han vikten av att göra processen mer tillgänglig för alla. Han betonar också att förändringen syftar till att ge alla föreningar lika och rättvisa möjligheter, vilket understryker en princip om jämlikhet och rättvisa inom bidragsgivningen.

Sammanfattningsvis vill Jimmy Norell kommunicera att det har skett viktiga förändringar i kommunens bidragsregler till föreningars fördel, med ett tydligt fokus på öppenhet, enkelhet och rättvisa.

Följ följande link för mer infomation om Förslag om nya riktlinjer för föreningsbidrag

Text: Georgios Tsiouras

spot_img
spot_img

Populär

Mer som detta

Högt antal A-traktorer underkända vid besiktning

En rapport från P4 Kalmar avslöjar att en betydande...

Sveriges vägar i förfall: Expert larmar om ökande potthålsproblem

Alarmrapporter strömmar in från hela Sverige. Enligt experter faller...

Trots motstånd från männen, startade hon företaget.

Helena Samsioe, känd som Sveriges drönardrottning, har snabbt lockat...