Kustområdet säger stopp för vindkraft.

I närheten av Landsort känner motståndare till vindkraftsprojektet Långgrund stor lättnad och glädje. Detta efter att majoriteten av de inblandade kommunerna, närmare bestämt fyra av fem, uttryckt att de inte stödjer projektet som planeras i vattnen mellan Sörmland och delar av Östergötland.

På Landsort är glädjen stor bland motståndarna sedan fyra av fem kommuner meddelat att man tänker säga nej till vindkraftsprojektet Långgrund i havet utanför Sörmland och delar av Östergötland.

Claes Sjöblom är deltidsboende på Landsort och en av de drivande i nätverket ”Nej till kustnära vindkraft vid Långgrund”. Ön ligger cirka nio kilometer från det planerade projektet och är ett av de områden där landskapsbilden/utsikten skulle påverkas mest.

– Vi är inte negativa till vindkraft, men det här är ett för stort projekt med för höga vindkraftverk, för nära kusten, som ger för stor negativ inverkan på bland annat människor, natur och fågelliv, säger Claes Sjöblom.

Nätverket som han ingår i består av cirka tio personer, boende runt Långgrund, som har opinionsbildat genom en hemsida och facebookgrupp. De har även skrivit insändare och skickat mejl till politikerna i de fem kommunerna.

Åke Svedtilja, ägare till restaurangen och boendet Svedtiljas på Landsort, har också varit aktiv i nätverket mot Långgrundet:

– Att bygga en av världens största vindkraftsparker i en av världens vackraste skärgårdar är förkastligt, säger han.

Det är vindkraftsbolaget Svea Vind Offshore, som vill bygga 167 vindkraftverk med en maxhöjd på 335 meter i havet utanför kusten i Sörmland och delar av Östergötland.

För att få göra det behöver planerna godkännas av Mark- och miljödomstolen, men först måste också de fem berörda kommunerna ge klartecken.

Norrköping, Nyköping, Oxelösund och Trosa kommuner har nu meddelat att man tänker använda sitt veto mot planerna. Norrköping har 23 vindkraftverk inom sin kommungräns, Nyköping 19, Oxelösund 58 och Trosa 63.

Kommunerna motiverar sina ställningstagande med bland annat att påverkan på skärgårdsmiljön blir för stor.

– Vi kan inte bara vara en industristad utan vi behöver också vara en stad där man vill bo och leva, och där är skärgården en stor del av vår attraktionskraft, säger Dag Bergentoft, (M) kommunstyrelsens ordförande i Oxelösund, i ett pressmeddelande.

I Norrköping har ännu inget formellt beslut tagits, men där står det redan klart att det finns en bred politisk majoritet mot Långgrund.

Söderköping, den enda kommun som sagt ja till fortsatt prövning av projektet i Mark– och miljödomstolen, har bara fyra verk i kommunen.

Svea Vind Offshore har jobbat med Långgrund i åtta år. Projektledaren Per Edström är besviken över kommunernas besked.

– Det är tråkigt att man inte ser att tillförseln av stora mängder förnybar energi är en förutsättning för att regionens industri ska kunna ställa om sina processer för att vara konkurrenskraftiga på framtidens marknad, säger han.

Han pekar på en opinionsundersökning som bolaget finansierat och som visar att cirka 7-8 personer av tio i de fem kommunerna tycker att Mark- och miljödomstolen ska få pröva ärendet.

– Här fattar politikerna ett beslut som inte stämmer överens med vad en tydlig majoritet av invånarna tycker, säger han.

Definitivt besked från Norrköping, Nyköping, Oxelösund och Trosa kommer inom kort när respektive kommunfullmäktige sammanträder.

Hur ser du på framtiden för Långgrund om kommunernas nej står fast?

– Vår grundinställning är att vi kan gå vidare med de kommuner som tillstyrker vår ansökan att Långgrund ska miljöprövas, säger Per Edström.

– Vi kommer nu att vänta på de formella besluten i kommunfullmäktige innan vi ger någon ytterligare kommentar.

Att bygga vindkraftsparken längre ut från kusten är inget alternativ, enligt Per Edström.

– Utanför Långgrund blir det snabbt djupt. Väldigt djupt, vilket innebär att man måste använda mindre beprövad och dyrare teknik till fundamenten. Det blir också betydligt dyrare att ansluta vindkraftsparken och kostnaderna för service och underhåll ökar markant.

Det kommunala vetot går inte att överklaga. Även Försvarsmakten har sagt nej till Långgrund vid flera tillfällen.

För mer information : Källa

spot_img

Populär

Mer som detta

De nya fattigpensionärerna – Beroende av sina barn

Man trodde att de äldsta kvinnorna, som hamnat i...

Preliminära resultat av folkomröstningen om hemtjänsten

Vi har nu de preliminära resultaten från folkomröstningen om...

Felaktigt beslut om hemtjänst i Nynäshamn upphävt av Förvaltningsrätten

En grupp invånare i Nynäshamn, har framgångsrikt överklagat ett...

EU-valet och Folkomröstningen 9 juni 2024

Hej alla invånare och radiolyssnare i Nynäshamns kommun! Vi på...