Kommungranskningen – slösar Nynäshamn?

Nynäshamn kommuns oförklarliga kostnader för förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg

13,654,000 kr skulle Nynäshamns kommun kunna spara om man hade samma kostnader för förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg som med jämförbara kommuner.

Det är alltså en oförklarlig kostnad skattebetalarna i Nynäshamns kommunen tvingas betala utan att få något mer för, detta när man tagit hänsyn till både kvalitet och strukturella faktorer, så som demografi och geografi.

Ett slöseri som finns för att man inte jämför med och lär av andra. Det handlar i de flesta kommuner om stora summor som skulle räcka till betydande resurser för verksamheter som kan behöva dem, eller möjliggöra sänkt skatt för medborgarna.

Sök fram din kommuns (ibland oförklarliga) kostnader för förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg följ länken: Kommungranskningen – Skattebetalarna | Skattebetalarna

Kommungranskningen – slösar Sverige?

Sverige har 290 kommuner som är ansvariga för allt från förskola till äldreomsorg. Här används mer än var fjärde skattekrona. Tyvärr är inte varje krona välinvesterade pengar. Resultaten och vad man får för de skattekronorna skiljer sig åt. Dessutom är slöseriet stort på sånt som ligger långt från kommunernas kärnverksamhet.

30 miljarder kronor kunde ha använts bättre!

Vi har i rapporten ”Sverige slösar?” sammanställt beräkningar för hur stora onödiga kostnader kommunerna har för förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg (baserat på kommunernas kostnader och kvalitet) för att ge en överblick kring vilka kommuner som är effektiva och vilka som inte är det. Totalt handlar det om över 30 miljarder kronor i slöseri för alla kommuner, bara på dessa fyra områden.

Siffrorna ger en fingervisning om vilka onödiga kostnader kommunerna har, och på vilka områden, och en möjlighet att hitta kommuner som man kan jämföra sig med för att bli bättre.

Källa: Kommungranskningen – Skattebetalarna | Skattebetalarna

spot_img

Populär

Mer som detta

De nya fattigpensionärerna – Beroende av sina barn

Man trodde att de äldsta kvinnorna, som hamnat i...

Preliminära resultat av folkomröstningen om hemtjänsten

Vi har nu de preliminära resultaten från folkomröstningen om...

Felaktigt beslut om hemtjänst i Nynäshamn upphävt av Förvaltningsrätten

En grupp invånare i Nynäshamn, har framgångsrikt överklagat ett...

EU-valet och Folkomröstningen 9 juni 2024

Hej alla invånare och radiolyssnare i Nynäshamns kommun! Vi på...