Är digitala sjökort lagliga?

I konflikten mellan Hydrographica och Sjöfartsverket finns en tolkning av lagen från Sjöfartsverket som kan skapa stora problem för företag som gör digitala sjökort.

Lagtolkningen, som finns i en skrivelse från Sjöfartsverket till Förvaltningsrätten, kan innebära att godkända sjökort som kombineras med andra godkända sjökort måste ha ett nytt godkännande.

– Sjöfartsverkets beslut bortser helt från dagens verklighet där sjökort skapas direkt på skärm via ett urval ur flera databaser som lagrats på ett minneskort, säger Lasse Granath, grundare av och styrelseordförande i Hydrographica.

– Att godkänt innehåll plötsligt kan bli icke godkänt bara för att det visas i kombination med annat godkänt innehåll strider mot sunt juridiskt förnuft. Den moderna sjökortstekniken har sprungit långt förbi verkets föråldrade lagtolkningar.

Ett exempel på problematiken är när Navionics, som tillverkar digitala sjökort, sammanfogar data från tre olika källor (Sjöfartsverket, Hydrographica och Hamnguiden Arholma-Landsort) till en ny ”aggregerad” bild. Alla källorna är godkända av Sjöfartsverket.

Men kombinerade i en ny eller varierad bild på navigatorns skärm skulle de alltså behöva ett nytt godkännande, enligt Sjöfartsverkets tolkning av lagen.

– Om man tolkar från den analoga världen med tryckta sjökort var en ny upplaga att betrakta som en ny sammanställning, skriver Fredrik Oscarsson, vd för Skippo i en kommentar.

– I digitala kanaler är det däremot svårare att använda samma approach för rent teoretiskt kan ju annars varje enskilt öppnande av en app eller när man slår på sin plotter, eller till och med zoomar mellan olika kartlager, ses som en ny sammanställning som kräver sekretessgranskning.

– Det skulle alltså innebära hundratals miljoner sekretessgranskningar för att vårt svenska båtliv ska ha moderna navigationsverktyg och det tror jag inte är Sjöfartsverkets önskan.

Lagtolkningen härstammar från en tvist i Förvaltningsrätten mellan Hydrographica och Sjöfartsverket. Där skriver verket:

”Hydrographica AB har rätt att sprida sammanställningar som erhållit spridningstillstånd till andra aktörer i enlighet med erhållna spridningstillstånd. Om dessa andra aktörer önskar sprida sådan information, eller kombinationer av sådan information, vidare måste dessa aktörer i sin tur först ansöka om spridningstillstånd.”

Enligt Hydrograpicas juridiska ombud, advokatbyrån Mannheimer Swartling, strider den här tolkningen mot gällande lag.

Fredrik Strömbäck på Sjöfartsverket säger att verkets beslut är en följd av lagen om skydd för geografisk information.

– När två skilda sammanställningar, som fått spridningstillstånd var och en för sig, överlappar varandra ska de prövas på nytt så den nya sammanställningen inte utgör en skada för totalförsvaret. Alltså ska ett nytt spridningstillstånd sökas när data aggregeras, skriver han i ett mejl.

– Rent teoretiskt bör den som säljer digitala navigationslösningar ha spridningstillstånd för hela området med totalmängden information inkluderat i bästa upplösning och maximal inzoomning och med samtliga lager.

Vad som till slut gäller kommer att prövas senare i år av Kammarrätten.

Sedan ett år tillbaka har Hydrographica en tvist med Sjöfartsverket. Det privata sjökortsföretaget anser att verket stoppar företagets detaljerade sjökort samtidigt som verket är en konkurrent. Förvaltningsrätten och även Konkurrensverket avvisade Hydrographicas klagomål.

Nu har Hydrographica fått hjälp av Mannheimer Swartling att överklaga Förvaltningsrättens dom.

Text: Jonas Hållén

Källa

[ays_poll id=3]

spot_img

Populär

Mer som detta

De nya fattigpensionärerna – Beroende av sina barn

Man trodde att de äldsta kvinnorna, som hamnat i...

Preliminära resultat av folkomröstningen om hemtjänsten

Vi har nu de preliminära resultaten från folkomröstningen om...

Felaktigt beslut om hemtjänst i Nynäshamn upphävt av Förvaltningsrätten

En grupp invånare i Nynäshamn, har framgångsrikt överklagat ett...

EU-valet och Folkomröstningen 9 juni 2024

Hej alla invånare och radiolyssnare i Nynäshamns kommun! Vi på...