Strategiskt viktigt område

Dags för samråd för ny detaljplan för centrala Ösmo

– Ösmo är ett strategiskt viktigt område och är en knutpunkt i kommunen. Ösmo fungerar idag som centrum för de norra kommundelarna med service som skola, vårdcentral, simhall, bibliotek och dagligvaruhandel. Kommunen vill genom den här detaljplanen bygga ut Ösmo för att kommunen ska utvecklas ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv, säger Amalia Tjärnstig, projektledare.

Nu kan du tycka till om förslag till ny detaljplan för centrala Ösmo. Detaljplanen är den första etappen av utvecklingen av centrala och södra Ösmo där totalt cirka 700-1300 nya bostäder planeras. Samrådet startar nu och pågår fram till den 17 september 2023.

Känslan: klassisk småstad och trädgårdsstad

Detaljplanen innehåller förslag om nya flerbostadshus och radhus i olika storlekar. Förslaget innebär också nya butikslokaler och lokaler för offentlig service. Ett annat mål med detaljplanen är att sammanföra Ösmos olika delar genom en ny bebyggelsestruktur med lite mer stadsmässig karaktär med känslan av klassisk småstad och trädgårdsstad. Detaljplanen är den första etappen av utvecklingen av centrala och södra Ösmo.

I detaljplanens östra delar föreslås kvarter med cirka 60 meters bredd för att få en småskalig känsla. Den tänkta hustypen här är flerbostadshus på 3-4 våningar, på vissa ställen med inredd vind. Förutom flerbostadshus möjliggör detaljplanen för ett särskilt boende för äldre och en förskola. Flerbostadshusen kan förutom vanliga lägenheter även rymma trygghetsbostäder eller seniorbostäder.

I de västra delarna möjliggör detaljplanen för ytterligare en förskola och bostäder i två våningar, i form av flerbostadshus och radhus. Samtlig bebyggelse placeras längs med gatorna enligt principen trädgårdsstad.

Samrådsmöten i augusti och september

Kommunen bjuder in till två samrådsmöten där vi ställer ut informationsmaterial om planförslaget. Medarbetare från kommunen finns på plats för att svara på frågor om förslaget. Platsen är MOA-salen i centrumhuset i Ösmo centrum. Det går även bra att lämna synpunkter om förslaget när som helst via ett webbformulär.

  • Torsdag 31 augusti 2023 klockan 17-19
  • Tisdag 5 september 2023 klockan 17.30-19.00

Det händer efter samrådet

Efter samrådet kommer kommunen att arbeta vidare med planläggningen och hantera de synpunkter som inkommit under samrådet. Planförslaget ställs sedan ut på nytt för granskning och då finns möjlighet att tycka till om planförslaget igen.

Den preliminära tidplanen för granskning är till sommaren 2024. Tanken är att sedan innan årsskiftet 2024/2025 anta detaljplanen. Det innebär att tidigast möjliga byggstart är under 2025, förutsatt att detaljplanen inte överklagas. Efter antagen detaljplan följer arbete med att projektera, upphandla, söka bygglov innan byggstart av kvartersmark eller allmän plats kan påbörjas.

Källa: Nynäshamns kommun

spot_img

Populär

Mer som detta

De nya fattigpensionärerna – Beroende av sina barn

Man trodde att de äldsta kvinnorna, som hamnat i...

Preliminära resultat av folkomröstningen om hemtjänsten

Vi har nu de preliminära resultaten från folkomröstningen om...

Felaktigt beslut om hemtjänst i Nynäshamn upphävt av Förvaltningsrätten

En grupp invånare i Nynäshamn, har framgångsrikt överklagat ett...

EU-valet och Folkomröstningen 9 juni 2024

Hej alla invånare och radiolyssnare i Nynäshamns kommun! Vi på...