Märkt bränsle i båtar 

Du får inte ha märkt bränsle, även kallad färgad diesel eller grön diesel, i tanken på din båt om båten är mindre än 12 × 4 meter. Större fartyg, även kallade skepp, får använda märkt bränsle, men när skeppet används för privat ändamål ska du deklarera och betala skatt för bränslet.

Du får inte ha märkt bränsle i tanken på din båt. Det gäller för alla båtar som är mindre än 12 meter långa och 4 meter breda. Ett fartyg som är minst 12 meter långt och 4 meter brett får däremot ha märkt bränsle i tanken, men om du använder fartyget för privat bruk ska du deklarera och betala den skatt som motsvarar skatten på omärkt bränsle.

Fartyg som används för till exempel yrkesmässigt fiske får använda märkt bränsle. Men om du har ett sådant fartyg och har använt det för privat bruk med märkt bränsle i tanken ska du också deklarera och betala skatt som motsvarar skatten på omärkt bränsle.

Kustbevakningen kontrollerar om båtar använder märkt bränsle

Det är Kustbevakningen som ansvarar för att kontrollera om båtar har märkt bränsle i tanken. Om Kustbevakningen gör en kontroll på din båt som visar att du har märkt bränsle i tanken kan du få en avgift från Skatteverket på 10 000 kronor. Om det händer flera gånger kan avgiften bli 15 000 kronor. 

Mer information om hur kontrollerna utförs finns på Kustbevakningens webbplats.

Om du ska använda och deklarera märkt bränsle

Om du förbrukar märkt bränsle i ditt fritidsskepp eller i din fritidsbåt ska du lämna en deklaration och betala skatt motsvarande omärkt bränsle. Skatten räknar du ut genom att jämföra energiskatten och koldioxidskatten som du har betalat för det märkta bränslet med motsvarande skatter för omärkt bränsle. Det är skillnaden mellan skatterna var för sig som du ska betala. Du som har en båt som inte får ha märkt bränsle i tanken ska betala en särskild avgift till Skatteverket efter att tanken genom Kustbevakningens provtagning har påträffats med det märkta bränslet – det gäller även om du har deklarerat och betalat in skatt för bränslet.

Deklarationen laddar du ner själv och lämnar in till Skatteverket senast fem dagar efter att du förbrukat bränslet.

Betala skatten till ditt skattekonto senast fem dagar efter att du har förbrukat bränslet.

Källa

spot_img
spot_img

Populär

Mer som detta

Högt antal A-traktorer underkända vid besiktning

En rapport från P4 Kalmar avslöjar att en betydande...

Sveriges vägar i förfall: Expert larmar om ökande potthålsproblem

Alarmrapporter strömmar in från hela Sverige. Enligt experter faller...

Trots motstånd från männen, startade hon företaget.

Helena Samsioe, känd som Sveriges drönardrottning, har snabbt lockat...