Värmdö vill ha ambulanshelikoptern tillbaka

Region Stockholm avbryter arbetet med att etablera en ambulanshelikopter i Ullna i Österåkers kommun. I Värmdö hoppas man nu att få tillbaka verksamheten man tidigare hade.

Region Stockholm beslutade i juni 2021 att etablera en bas för regionens ambulanshelikopter i Ullna i Österåker. Enligt regionen var avsikten att arrendera marken i 50 års tid och själva äga byggnaderna som uppförs. Nu uppger regionen att markägaren Carl Douglas ändrat sig och istället förordar en hyreslösning av uppförda byggnader. Han uppges även vilja använda delar av området till egen helikopterverksamhet. Regionen gör bedömningen att projektet i och med detta blir för ekonomiskt osäkert och man inte kommer att ha tillräcklig rådighet över området. Regionen har därför beslutat att avbryta etableringen. Till tidningen Mitti skriver Carl Douglas att de tidigt meddelade Regionen om att det handlade om uthyrning av byggnaderna och att det  istället är kommunen som kovänt i frågan. Carl Douglas menar även att ett hyresavtal inte skulle bli dyrare än arrende. Regionen kommer nu att fortsätta utreda placeringen. Ambulanshelikoptern var tidigare förlagd i Värmdö, där kommunpolitikerna stridit för att få tillbaka verksamheten. 

Enligt en tidigare utförd utredning är Bromma flygplats bäst lämpad för basen, men platsen ansågs inte som ett möjligt alternativ 2021. Hålludden i Värmdö rangordnades i utredningen först på fjärde plats, efter Bromma flygplats, Mellingeholm i Norrtälje och Ullna i Österåker. Men Carl Kangas menar att utredningen har brister.

– När tidigare lokaliseringsbeslut togs var jag kritisk till den matris som låg till grund för beslutet, framförallt eftersom den inte utgick från mer lämpade platser i Värmdö. Jag tycker att värderingen hade brister. Till exempel poängsatte man rådighet över mark där Ullna fick höga poäng, men det är bara att konstatera att det man bedömde vara långsiktigt tryggt inte visade sig stämma.

För Carl Kangas är placeringen viktig för få så snabba insatser som möjlig

– Värmdö är den logiska placeringen om man vill ha korta utryckningstider i länet och i Stockholms skärgård. Snabbhet fram till insatsen borde vara styrande.

Källa

spot_img
spot_img

Populär

Mer som detta

Högt antal A-traktorer underkända vid besiktning

En rapport från P4 Kalmar avslöjar att en betydande...

Sveriges vägar i förfall: Expert larmar om ökande potthålsproblem

Alarmrapporter strömmar in från hela Sverige. Enligt experter faller...

Trots motstånd från männen, startade hon företaget.

Helena Samsioe, känd som Sveriges drönardrottning, har snabbt lockat...